ZGŁOSZENIE DO NAGRODY ZA NAJLEPSZE WDROŻENIE

"*" oznacza pola wymagane

Firma

Akceptowane typy plików: jpg, png, Maks. rozmiar pliku: 300 MB.
Wielkość przedsiębiorstwa*

Osoba kontaktowa

Wdrożenie

Który cel zrównoważonego rozwoju United Nations realizuje projekt:*
To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.